Diny Mediation | Vergeven na de scheiding?
41261
post-template-default,single,single-post,postid-41261,single-format-standard,ajax_leftright,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.0.1,smooth_scroll,fade_push_text_right,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5,vc_responsive

Vergeven na de scheiding?

Vergeven na de scheiding?

Welke rol kan vergeving spelen na echtscheiding? Heeft het (nog) zin om de ex-partner te vergeven? Mijn betoog hierop is dat vergeving juist en vooral zin heeft wanneer ex-partners nog regelmatig contact hebben vanwege hun kinderen.

Hoe en wanneer kan vergeving na echtscheiding bevorderd worden?
Recente cijfers laten zien dat in Nederland ongeveer een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Echtscheiding wordt, naast het overlijden van een dierbare, steevast genoemd als meest stressvolle gebeurtenis in een mensenleven. Een echtscheiding heeft grote sociale, financiële en sterk wisselende emoties in het vooruitzicht.  Vaak is er een lange periode van conflicten aan vooraf gegaan, de beslissing om te gaan scheiden gebeurt immers zelden in harmonie. Partners raken hevig gekwetst en er spelen waarschijnlijk kwesties die moeilijk te vergeven zijn, zoals overspel, mishandeling of een onverwachte, eenzijdige beslissing  van de andere partner om te scheiden. Dergelijke situaties leiden tot gevoelens van wrok, rancune en afstandelijkheid ten opzichte van de ex-partner die het scheidingsproces zeer bemoeilijken. Daarom verdient de relatie tussen ex-partners, en de mate waarin zij conflictueus en vijandig zijn tegen elkaar, speciale aandacht.

Wat is vergeving?
Vergeving is het proces waarbij mensen in hun gevoelens, gedachten, motivaties en gedrag minder negatief (vijandig, rancuneus, afstandelijk) en meer positief (welwillend, inschikkelijk, vriendelijk) worden jegens de ex-partner die hem of haar heeft gekwetst. Vergeven is wat anders dan het aangedane leed vergeten of vergoelijken, de ander excuseren of ‘gratie verlenen’. Het is ook wat anders dan verzoening, waarbij de relatie met de ander daadwerkelijk wordt hersteld. Vergeven is het erkennen dat je gekwetst of beschadigd bent door de ander, maar dit desondanks niet langer uit in negatieve gevoelens, gedachten, motivaties en gedrag jegens de ander. In plaats daarvan ontstaat er ruimte voor positieve of op zijn minst neutrale gevoelens, gedachten en gedrag jegens de ander. Dit proces van vergeving vergt doorgaans tijd.

Waarom zouden ex-partners elkaar vergeven?
Vergeven heeft een positief effect op het psychologisch en zelfs fysiek welbevinden. Mensen voelen zich beter wanneer zij vergeven dan wanneer zij dit niet doen. Het hebben van negatieve gevoelens, spanning en stress is namelijk slecht voor ons mentale welzijn, met grotere kans op depressie en andere psychische problemen.

De praktijk is dat de meeste scheidende ex-partners samen kinderen hebben en vanwege de kinderen nog regelmatig contact met elkaar hebben. Zij blijven elkaar nog lange tijd tegenkomen op verjaardagen van de kinderen, op ouderavonden op school en moeten regelmatig overleggen over de zorg en opvoeding van hun kinderen. De zin van vergeving lijkt dan ook af te hangen van de mate waarin ex-partners het contact met elkaar willen voortzetten, bijvoorbeeld vanwege de kinderen.

Welzijn van de kinderen
Kinderen van gescheiden ouders of ouders die midden in de scheiding zitten, ondervinden veel schade van een vijandige en conflictueuze relatie tussen de ouders. Zij zijn gebaat bij een goed, of op zijn minst neutraal, contact tussen de ouders. Vergeving van de ex-partner kan de kwaliteit van het (co-)ouderschap bevorderen, met name wanneer ex-partners het contact willen voortzetten en is daarom een essentieel onderdeel van de stap van ex-partner naar mede-ouder. Het stimuleren van vergeving door professionals kan zodoende bijdragen aan het welzijn van gescheiden ouders en hun kinderen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

7 tips om respectvol te scheiden

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang het e-book “7 tips om respectvol te scheiden” direct in je inbox!

WIL JIJ JE MISLUKTE RELATIE VERANDEREN IN EEN SUCCESVOLLE SCHEIDING?

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang het e-book “Echtscheidingen in het algemeen” direct in je inbox!