Diny Mediation | Mediation
41329
post-template-default,single,single-post,postid-41329,single-format-standard,ajax_leftright,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.0.1,smooth_scroll,fade_push_text_right,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5,vc_responsive

Mediation

Mediation

Mediation (echtscheidingsbemiddeling) lijkt de laatste jaren een vast route te zijn voor mensen in scheiding. Mijn ervaring is dat bij verreweg de meeste scheidingen er sprake is van wederzijdse teleurstellingen en onuitgesproken verwachtingen. Ondanks die teleurstellingen willen mensen er samen goed uitkomen, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Vaak is het gebrek aan informatie die scheidende mensen onzeker maakt. Als jullie samen nog goed in overleg kunnen en jullie beiden streven naar een goed en evenwichtige regeling dan is mijn methode van bemiddeling een goede mogelijkheid. Die kans moet je dan ook echt aangrijpen! Wat maakt scheidingsbemiddeling nu anders?

Bemiddelingsovereenkomst
Uiteraard stellen we bij aanvang een bemiddelingsovereenkomst op, waarin is vastgelegd wat we van elkaar mogen verwachten. Ik zal jullie onafhankelijk en als onpartijdige derde
neutraal informeren over hoe de scheiding zal uitpakken op basis van de wettelijke normen en maatstaven. Ook zal ik jullie informeren over hoe jullie je doelen kunnen bereiken. Al deze informatie dient dan als gespreksstof voor één of meerdere sessies waarbij jullie onder mijn begeleiding proberen tot overeenstemming te komen.

Stappenplan
Stappenplan voor scheidingsbemiddeling in hoofdlijnen;
~inventarisatie van de situatie en de belangen
~opstellen van het ouderschapsplan, als basis dient een ouderschapsplan met daarin alle
belangrijke kwesties omtrent de zorg- en omgangsregeling
~informatie over alle juridische en financiële zaken
~daarna opstellen van het convenant, waarin alle financiële afspraken worden opgenomen
~opstellen van de processtukken, ouderschapsplan en convenant en het verzorgen via
de advocaat naar de Rechtbank. Dit is een administratieve procedure, jullie hoeven niet
te verschijnen bij de advocaat of bij de Rechtbank.

Doel van het ouderschapsplan:
Het doel van een ouderschapsplan is dat ouders gaan nadenken over de consequenties van de scheiding voor hun kinderen. In het ouderschapsplan moeten afspraken komen te staan over de minderjarige kinderen. Minimum voorwaarden zijn;
~verdeling zorg- en opvoedingstaken van de kinderen
~omgangsregeling met de kinderen
~de wijze waarop je elkaar informeert over de ontwikkeling van de kinderen
~kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen
~overleggen over belangrijke zaken die de kinderen aangaan.

Spelregels bemiddelingsgesprekken:
~jullie zijn bereid naar elkaar te luisteren en te zoeken naar compromissen en/of
oplossingen
~jullie zullen juiste en volledige informatie aan elkaar en aan mij verstrekken
~een overeenkomst tussen jullie komt pas tot stand door de ondertekening van het
ouderschapsplan en scheidingsconvenant door jullie beiden.
~ik zal met jullie gezamenlijk contact onderhouden, dit in verband met geheimhouding
en vertrouwelijkheid.
~ik kan andere deskundigen zoals advocaten, notarissen, accountants, fiscalisten
inschakelen, uiteraard met instemming van jullie
~het staat jullie vrij om advies in te winnen van een andere adviseur.

Vrijwilligheid
Echtscheidingsbemiddeling is op basis van vrijwilligheid, jullie kiezen als partners bewust voor deze manier van scheiden en jullie zijn bereid om je in te zetten om overeenstemming te bereiken. Het succes van een bemiddeling is dan ook geheel afhankelijk van jullie bereidheid om te denken in mogelijkheden en oplossingen.
Het goede nieuws is dat circa 80% van alle scheidingen zonder al te veel gedoe wordt geregeld. Het slechte nieuws is dat de overige 20% uitmondt in een juridisch gevecht: de vechtscheiding. De basis van een vechtscheiding is meestal wrok. Teleurstellingen over en weer aanwezig, worden uitvergroot en vormen de basis van een juridisch gevecht. Kinderen worden dan het onderwerp van dit conflict. Tijdens mijn werk heb ik mensen kapot zien gaan van een vechtscheiding. Emotioneel en financieel. Dat moet je niet willen, het kost een paar jaar van je leven en heel veel geld. Daarbij is het de rechter die uiteindelijk gaat beschikken over jouw toekomst zonder dat je daar nog invloed op kunt uitoefenen.
Daarbij is de onrust die het geeft voor de betrokken kinderen ongelofelijk schadelijk voor hen. Ik zal dus als scheidingbemiddelaar altijd proberen te voorkomen dat een scheidingstraject eindigt in een gerechtelijke procedure.

Samenwerking:
Ik werk samen met advocaten, fiscalisten, notarissen, accountants, therapeuten en kindbehartigers. Desgewenst kunnen deze voor jullie via mij worden ingeschakeld. Het voordeel hiervan is dat er korte lijnen zijn en alle zaken goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Dit heeft als voordeel dat zaken sneller en beter geregeld kunnen worden en werkt daardoor ook kostenbesparend.

Meer weten? Neem contact op

Diny Braak,
Mediator en scheidingscoach, Mediator Schip-aanpak, www.mediationverbindt.nl
www.schipaanpak.nl

No Comments

Post a Comment

7 tips om respectvol te scheiden

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang het e-book “7 tips om respectvol te scheiden” direct in je inbox!

WIL JIJ JE MISLUKTE RELATIE VERANDEREN IN EEN SUCCESVOLLE SCHEIDING?

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang het e-book “Echtscheidingen in het algemeen” direct in je inbox!