Diny Mediation | Hoe stel je een goed werkend ouderschapsplan op
41222
post-template-default,single,single-post,postid-41222,single-format-standard,ajax_leftright,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.0.1,smooth_scroll,fade_push_text_right,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5,vc_responsive

Hoe stel je een goed werkend ouderschapsplan op

Hoe stel je een goed werkend ouderschapsplan op

De bedoeling van het ouderschapsplan is om gezamenlijk ouderschap na de echtscheiding te regelen. Het ouderschapsplan moet kinderen en ouders rust en duidelijkheid bieden. Dat betekent dus dat het ouderschapsplan geen wurgcontract moet worden, maar een plan waarin de zorgtaken en de omgang met de kinderen is beschreven.
Een ouderschapsplan is goed wanneer de gemaakte afspraken praktisch uitvoerbaar zijn en de kinderen en de ouders zich er prettig bij voelen.

Voorbeeld-introductie;

Aan onze kinderen willen we meegeven dat:

 • de ouders een aantal jaren een goede relatie hebben gehad
 • de ouders de afgelopen jaren uit elkaar zijn gegroeid
 • de ouders hebben geprobeerd om hun relatie te herstellen, maar dat is jammer genoeg niet gelukt.
 • de ouders het gezamenlijk ouderschap na de scheiding zo goed mogelijk willen regelen.

De ouders zijn zich bewust dat ze de verplichting hebben om de band tussen de kinderen en de andere ouder te bevorderen. En dat de kinderen volgens de wet recht hebben op een gelijkwaardige opvoeding en verzorging door beide ouders. Uit het oogpunt van liefdevol, respectvol en effectief ouderschap en ten behoeve van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen, zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Regels omtrent het ouderlijk gezag
 • Co-ouderschap of omgangsregeling
 • Hoofdverblijfplaats van de kinderen
 • Paspoort/verhuizing
 • Contact van de kinderen met de andere ouder
 • Verjaardagen van de kinderen, ouders, grootouders en overige familie
 • Vakanties en feestdagen
 • Vervoer van de kinderen en hun spullen
 • Sport en andere hobby’s
 • Afspraken ten aanzien van school en studie
 • School (en informatieplicht)
 • Gezondheid ouders
 • Gezondheid kinderen en medische aangelegenheden
 • Basis opvoedingsafspraken
 • Contact met leeftijdsgenoten en met familie
 • Nieuwe partner introduceren
 • Kinderalimentatie
 • Tussentijds overleg
 • Overlijden
 • Evaluatie/geschillen/wijzigingen

Betrokkenheid kinderen: de ouders hebben hun kinderen, passend bij hun leeftijd, de gelegenheid gegeven om invloed uit te oefenen op de invulling van het gezamenlijk ouderschap na de scheiding en het opstellen van het ouderschapsplan. De kinderen kunnen zich in de afspraken vinden.

Akkoordverklaring ouders: de ouders zeggen elkaar over en weer toe hun uiterste best te doen om de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan na te komen en bij wijzigingen in de persoonlijke en/of financiële omstandigheden van henzelf of van de kinderen de gemaakte afspraken in onderling overleg te wijzigen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel de kinderen als de ouders. Voorts hebben de ouders afspraken gemaakt over de wijze waarop zij elkaar informatie verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen.

Akkoordverklaring kinderen: wij als kinderen hebben samen met onze ouders mee mogen denken over het ouderschapsplan en zijn tevreden over de afspraken die zijn gemaakt.

Ondertekenen ouders in tweevoud, plaats en datum.

Tot slot; pas nadat de ouders gescheiden leven, komen ze er achter of de afspraken in het ouderschapsplan wel werken. In de praktijk zijn het niet de grote zaken (hoofdverblijfplaats, gezag e.d.) die problemen opleveren, maar vooral de praktische zaken zoals wie wast de kleding van de kinderen, wie zorgt er voor dat de spullen van het ene huis mee verhuizen naar het andere huis enz.
Bovenstaande afspraken zijn vooral gericht op de praktijk van het gezamenlijk ouderschap na de echtscheiding. Het ouderschapsplan kunnen de ouders altijd aanpassen op die punten waar de afspraken in het ouderschapsplan niet goed lopen. Bovendien is het zo dat als de kinderen ouder worden de afspraken in het ouderschapsplan aan de leeftijd van de kinderen moeten worden aangepast.

Wilt u een goed werkend ouderschapsplan?
Ik sta graag voor u klaar,

Diny Braak

Voor informatie en advies: neem contact op of bel 06-42 52 34 38

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

7 tips om respectvol te scheiden

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang het e-book “7 tips om respectvol te scheiden” direct in je inbox!

WIL JIJ JE MISLUKTE RELATIE VERANDEREN IN EEN SUCCESVOLLE SCHEIDING?

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang het e-book “Echtscheidingen in het algemeen” direct in je inbox!