Diny Mediation | Het besluit om te scheiden stappenplan
41034
page-template-default,page,page-id-41034,ajax_leftright,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.0.1,smooth_scroll,fade_push_text_right,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5,vc_responsive

Het besluit om te scheiden stappenplan

Wat is scheidingsmediation?

 

Komt in pagina home

 

Is een manier van scheiden, waarbij jullie in onderling overleg afspraken maken over alle zaken die met de scheiding te maken hebben. Een scheidingsmediator, die opgeleid is en ervaring heeft om om te gaan met onderlinge conflicten, staat jullie daarin bij. Je krijgt allebei persoonlijke en juridische ondersteuning. Zo kunnen jullie ondanks de eventuele grote meningsverschillen toch gezamenlijke afspraken maken. Kom je tot overeenstemming, dan leggen we de afspraken vast in een scheidingsconvenant. Ik ben gecertificeerd scheidingsmediator en gecertificeerd Schip-mediator.

 

Mediation na de scheiding.

Ook na de scheiding kan er behoefte bestaan aan ouderschapsbemiddeling of coaching. De omstandigheden kunnen inmiddels zo zijn veranderd, dat er over het wijzigen van de zorgregeling of het aanpassen van de alimentatie dient te worden gesproken. Ook als de communicatie tussen jou en je ex-partner of met de kinderen niet naar tevredenheid verloopt, kan via mediation naar een oplossing worden gezocht.

 

Voor meer informatie over scheiden, mediation of scheidingscoaching, neem contact op

 

———————————————————————————————————————————-

Scheiden op tegenspraak

Is het niet (meer) mogelijk of wenselijk de scheidingsprocedure via mediation te regelen, dan moeten de ex-partners ieder een eigen advocaat inschakelen. Er is dan sprake van scheiding “op tegenspraak’. Als je kiest voor een scheiding ‘op tegenspraak’ moet ieder zelf een eigen advocaat in de arm nemen. Afhankelijk van de situatie en/of de ingeschakelde advocaten kan alsnog worden geprobeerd om in overleg te gaan (bijvoorbeeld Schip-aanpak), is dit geen optie (meer) dan zal de echtscheiding via een procedure bij de rechtbank afgewikkeld moeten worden.

 

De procedures bij deze vorm van scheiden duren over het algemeen erg lang en zorgen er meestal voor dat de verhouding tussen de scheidende partners nog verder verslechtert. De echtscheiding kan daarmee ontaarden in een vechtscheiding, waarvan iedereen, maar met name kinderen, de dupe worden. Het is aan te raden om in zo’n situatie ook een Schip-traject in te gaan. Is er echt geen communicatie tussen partners mogelijk dan is het aan te raden om in zo’n situatie ook een scheidingscoach in te schakelen.

 

——————————————————————————————————————————————————————–kind op nummer 1

Een scheiding heeft ook voor kinderen grote gevolgen. Alles wat vertrouwd was voor hen, gaat veranderen als hun ouders uit elkaar gaan. Als jullie als ouders gaan scheiden, eindigt jullie partnerschap maar blijft jullie ouderschap. Bij alles wat je doet en beslist; vraag je af of dit het beste is voor je kinderen en het gemeenschappelijk belang dient.  Als scheidingsmediator kan ik jullie helpen om de omslag te maken van partner naar ouder, in het belang van de kinderen. Omdat de kinderen ook partij zijn in jullie scheiding kan ik ook de kinderen in deze verwarrende periode steun bieden door met hen apart een gesprek te hebben. Tijdens dit gesprek kunnen jullie kinderen hun gevoelens, angsten en wensen kenbaar maken aan mij. Op deze manier krijgen jullie kinderen ook een stem tijdens de scheiding.

 

 

Kinderalimentatie

Voor het levensonderhoud van de kinderen moet voldoende geld zijn. Daarom wordt van beide ouders verwacht dat zij na de scheiding naar rato van hun financiële draagkracht bijdragen in de kosten van de kinderen. De ouder die het meest verdient, betaalt daarom een bijdrage, ook wel kinderalimentatie genoemd, aan de ander. De kinderalimentatie is bedoeld als een bijdrage in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Totdat de kinderen 21 jaar worden, is de niet-verzorgende ouder verplicht alimentatie te betalen.

Je kunt bij mij terecht voor een alimentatieberekening, aan de hand waarvan ik je dan een advies geef. Bij twijfel kun je altijd een second-opinion advies aanvragen.

———————————————————————————————————————————-

 

Boedelscheiding

Hoe bij een scheiding de verdeling van de bezittingen en de regeling voor eventuele schulden plaatsvindt, is afhankelijk van de manier waarop je bent getrouwd: in een algehele of beperkte gemeenschap van goederen of na het aangaan van huwelijksvoorwaarden. Wellicht heb je tijdens het huwelijk huwelijksvoorwaarden gesloten of deze gewijzigd.

 

Gemeenschap van goederen

Indien sprake is van een algehele gemeenschap van goederen dient een vermogensverdeling bij helfte plaats te vinden van alles wat er is. je hebt allebei recht op de helft van alle bezittingen, na aftrek van de schulden. Dit kan anders zijn bv als je onder uitsluitingsclausule hebt geëerfd of geschonken gekregen.

 

Onder huwelijksvoorwaarden

Ben je onder huwelijksvoorwaarden gehuwd dan hangt het van de inhoud van deze voorwaarden af en de wijze waarop je deze hebt nageleefd, welke bezittingen en/of schulden je krijgt. Mogelijk moet de waarde van het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen worden verrekend met elkaar. Op er zijn specifieke afspraken in de huwelijksvoorwaarden gemaakt, die bij het einde van het huwelijk nagekomen dienen te worden.

 

Verdeling bij beëindiging samenleving

Ook bij het beëindigen van een samenleving kan het voorkomen dat er een verdeling van gemeenschappelijke bezittingen, zoals een gezamenlijke koopwoning of gezamenlijk aangeschafte inboedelgoederen, moet plaatsvinden. Ook hierbij geldt dat de manier waarop deze verdeling dient plaats te vinden onder meer afhangt van hoe bepaalde zaken wel of juist niet zijn geregeld. Is er bv een samenlevingsovereenkomst aangegaan en zo ja, welke afspraken zijn hierin vastgelegd? Mocht je hierover advies willen hebben, ook hierbij kan ik je als mediator van dienst zijn.

 

Voor meer informatie over boedelscheiding neem contact op

 

Schip-aanpak

Een aanpak voor post-relationele rouw.

Het effect van de schip-aanpak is dat ex-partners een reconstructie maken van de oorzaak, de reden van het mislopen van de relatie. Ze krijgen begrip voor de ander waardoor ze de reacties beter kunnen plaatsen en ze krijgen inzicht in eigen beweegredenen, reacties en motieven. Er ontstaat ruimte voor erkenning, vergeving en herstel van vertrouwen. Postrelationele rouw kan samen worden geïntegreerd. Het doel van deze aanpak is de ex-partners dusdanig met elkaar te verbinden dat ze daarna samen kunnen optrekken in hun gezamenlijk ouderschap. Aandacht voor het verlies alsook voor het conflict na de scheiding, helpt hun de scheiding te verwerken en afscheid te nemen van hun liefdesrelatie.

 

Voor meer informatie over de SCHIP-aanpak, kijk op de website www.schipaanpak.nl, www.vechtenvoorjescheiding.nl of stuur een email naar dinybraak18@gmail.com

 

Optioneel: om een idee te krijgen wat het traject in de praktijk inhoudt, kun je hier het ebook  De Schip-aanpak in de praktijk downloaden.

 

 

Scheidingscoaching, individueel traject

 

Door een scheiding belandt je vaak met elkaar in een bepaald ruziepatroon. Dit ruziepatroon wordt gevoed door negatieve emoties en kan daardoor snel escaleren. Dit kan dan bv ook leiden tot een vechtscheiding.

Om beter te communiceren en compromissen te kunnen sluiten, heb je nieuwe kennis en vaardigheden nodig. Je moet weten welke onderliggende emoties nog een rol spelen en hoe je deze kunt neutraliseren zodat je normaal met de andere ouder om kunt gaan.  Je moet weten hoe je het beste met je ex kunt communiceren zodat je kinderen geen last hebben van ruzie en strijd. Tot slot wil je weten hoe jij je kinderen het beste kunt begeleiden tijdens en na de scheiding zodat je kinderen niet de dupe worden.

 

Voor wie

*als je wilt gaan scheiden en je in dit emotionele proces wilt laten begeleiden

*als je nog bezig bent met een scheiding en wilt voorkomen dat het op een vechtscheiding uitdraait

*als je al gescheiden bent en toch nog tegen communicatieproblemen met je ex-partner aan loopt.

 

Wil jij dat ook?

Meld je aan voor een coachingstraject, waarin we of tijdens een VIP-dag of in één of meer losse sessies van 2 uur stilstaan bij de stappen die je moet nemen om succesvol te scheiden.

 

 

Mediation algemeen

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij je samen met de andere partij, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, het conflict oplost. De mediator is dus geen rechter die een beslissing oplegt, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider.

 

Vanuit de transformatieve mediation wordt de volgende definitie van mediation gehanteerd:

 

“mediation is een communicatief proces waarin een derde partij de deelnemers helpt om de kwaliteit van hun interactie en hun onderlinge communicatie te verbeteren [en] om hun eigen situatie en die van de ander beter te begrijpen, en om beter te kunnen beslissen wat en hoe ze met hun conflict willen omgaan”

 

Mediation bestaat vaak uit één of meerdere gesprekken waarin je samen met de andere partij tot de kern van het conflict probeert door te dringen en waarbij beide partijen gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Omdat je zelf actief mee moet  en mag denken over een oplossing, is in veel gevallen een maatwerkoplossing mogelijk die rekening houdt met de belangen van beide partijen.

 

Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid

Twee belangrijke aspecten van mediation zijn vertrouwelijkheid en vrijwilligheid.

 

De vertrouwelijkheid in mediation betekent dat beide partijen en ook de mediator aan derden geen mededelingen mogen doen wat er tijdens de mediation gesprekken besloten is. Door deze geheimhouding kunnen beide partijen open met elkaar praten zonder het risico te lopen dat de andere partij de inhoud van de gesprekken met derden bespreekt of hierover mededelingen doet.

 

Vrijwilligheid betekent dat alleen als jij en de andere partij bereid zijn om te proberen de conflicten dmv mediation op te lossen, kan een mediationtraject in gang gezet worden. Niemand kan verplicht worden om mee te doen aan mediation. Deze vrijwilligheid geldt ook gedurende het mediationtraject. Als jij of de andere partij op enig moment de mediation wil beëindigen, dan kan dat. De andere partij zal dat moeten accepteren, ongeacht de reden.

 

Voor- en nadelen van mediation

 

De voordelen van mediation in vergelijking met een gerechtelijke procedure zijn:

*de deelnemende partijen beslissen samen over wat er moet gebeuren om het conflict op te lossen

*de deelnemende partijen kunnen met elkaar oplossingen afspreken die een rechter niet kan opleggen omdat deze gebonden is aan de wet- en regelgeving

*een mediationtraject bestaat meestal uit één of enkele gesprekken en kan daardoor veel sneller afgerond worden dan een gerechtelijke procedure

*omdat een mediator voor beide partijen werkt, scheelt dat in de kosten

*mediation heeft een informeel karakter en leidt er vaak toe dat de verhoudingen tussen partijen goed blijven of op een goede manier afgesloten kunnen worden.

 

Nadelen van mediation

*de mediator informeert en begeleidt partijen neutraal en onpartijdig. Als een van de partijen advies wenst te hebben over alleen zijn/haar eigen belang, kan deze partij wel een eigen adviseur inschakelen.

*omdat de mediator geen oplossing kan afdwingen, is het uiteindelijke resultaat van de mediation helemaal afhankelijk van de houding van beide partijen

*als de mediation mislukt, is er vaak alsnog een gerechtelijke procedure nodig om het conflict tot een einde te brengen. Hiervoor dienen beide partijen dan wel een eigen adviseur of advocaat in de arm te nemen.

 

Mediation kan bij allerlei soorten conflicten worden ingezet

 

Mediation bij scheiding

Mediation bij arbeidsconflicten

Relatie- en ouderschapsbemiddeling (schip-aanpak)

Familie-kwesties

Erfenisbemiddeling / nalatenschapbemiddeling

 

Denk je dat jouw conflict via mediation kan worden opgelost, neem dan vrijblijvend contact op met mij.

Scheiden zonder zorgen?

7 tips om respectvol te scheiden

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang het e-book “7 tips om respectvol te scheiden” direct in je inbox!

WIL JIJ JE MISLUKTE RELATIE VERANDEREN IN EEN SUCCESVOLLE SCHEIDING?

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang het e-book “Echtscheidingen in het algemeen” direct in je inbox!