Diny Mediation | Aandachtspunten voor een goede omgangsregeling!
41284
post-template-default,single,single-post,postid-41284,single-format-standard,ajax_leftright,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.0.1,smooth_scroll,fade_push_text_right,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5,vc_responsive

Aandachtspunten voor een goede omgangsregeling!

Aandachtspunten voor een goede omgangsregeling!

Stel dat de omgangsregeling, ook wel verblijfsregeling genoemd, niet wordt nageleefd?

Wat zou hier kunnen spelen: immers; wil het kind niet naar de andere ouder, of wil de ene ouder niet dat het kind naar de andere ouder gaat.
Wil je je kind dan dwingen naar de andere ouder te gaan? En: hoe doe je dat als het kind echt niet wil?
Dit kan ook (onbewust) een rol spelen bij de ene ouder: zich erachter verschuilen: mijn kind wil echt niet naar de andere ouder toe! Hierdoor wordt dus uiteindelijk de omgangsregeling genegeerd.

Hoe komt een omgangsregeling tot stand?
• Een regeling opgelegd door een rechter, speelt er een vechtscheiding of een ander diepliggend conflict?
Een rechtsgang levert meestal strijd en een langdurige, kostbare scheiding op met alleen uiteindelijk verliezers: beide ouders en hun kinderen.
• Beide ouders zijn er samen uitgekomen onder begeleiding van een mediator of scheidingscoach om zo tot een goede leefbare omgangsregeling te komen.

Als ouder zijnde kun je jezelf de vraag stellen: Hoe wil ik dat over 20 jaar de kinderen terugkijken op de scheiding? Of …..wil ik dit nu echt….? Een jarenlange strijd, die enorm veel energie, tijd en geld kost én nog belangrijker, waar de kinderen de dupe van worden?
Als ouder heb je een wettelijke plicht ervoor te zorgen dat je kind ook met de andere ouder een goede band kan blijven behouden. Door je kind een positieve kijk op de andere ouder te laten behouden, moet je je kind actief en positief stimuleren.
Wanneer een kind aangeeft ik wil niet naar mama/papa, zou je je kunnen afvragen waar dit gedrag vandaan komt. Wanneer je kind zegt: ik wil niet naar school, maak je je kind ook duidelijk dat dit niet aanvaardbaar is, en laat je je kind (soms met frisse tegenzin) gewoon naar school gaan.

Voor de omgangsregeling geldt dit bovenstaand principe uiteraard ook, behalve als er sprake is van kindermishandeling of ander gedrag dat niet wenselijk is en dus niet in het belang van je kind.

Waarom wil een kind niet naar de andere ouder?
Door een kindgesprek aan te gaan, afhankelijk van leeftijd kind, door een kindercoach of een andere deskundige, kun je al snel duidelijkheid krijgen over de “waarom” vraag!

-de ene ouder spreekt dikwijls in het bijzijn van het kind negatief over de andere ouder
-de ene ouder zet het kind “onder druk” om het contact met de andere ouder sterk te verminderen en zelfs geheel af te breken
-het kind zet zich af tegen de nieuwe partner van de andere ouder
-of teveel andere vrijetijdsbestedingen in het weekend

Ook met beide ouders maak ik de ontstane situatie bespreekbaar om tot een werkbare en goede verstandhouding tussen beide ouders te komen om eventueel het ouderschapsplan aan te passen/veranderen.
Uitganspunt is; dat de band tussen het kind met zowel de vader als de moeder behouden blijft. De eerste zorg gaat dan uit naar het behoud van een goed contact met elkaar in het belang voor hun kind.

Wat levert dit op?
Voor het kind: er ligt geen loyaliteitsconflict op de loer, om de andere ouder zwart te maken of juist te gaan idealiseren. Het kind mag zijn wie het is en houden van wie het wil en ontwikkelt hierdoor een gezond gevoel van eigenwaarde.
Voor de ouder: een blijvende goede liefdevolle band met het kind.

Gun als ex-partner elkaar de ouderrol en bij een gezamenlijke beslissing te blijven.
Geef elkaar als ouder de ruimte om een nieuw bestaan op te bouwen ook al ben je het er diep in je hart (nog) niet mee eens!
Wat een kind ziet, hoort en meemaakt tijdens en ook vlak na de scheiding is van invloed op het gedrag van je kind en uiteindelijk is een goed werkende omgangsregeling waar je het allemaal voor doet: je wilt je kind gelukkig zien opgroeien. Je wilt zeker geen blijvende schade veroorzaken bij je kind.

Laat je persoonlijke ego niet van invloed zijn op de huidige situatie nu.
Plaats je eigen mening voorlopig even op een zijspoor; om je mening en gevoelens over volwassenzaken te uiten, daar zijn andere gesprekken voor.
Stap niet in de valkuil je eigen belang voorop te zetten in plaats van het belang van je kind(eren).
Wees realistisch; accepteer dat je geen invloed meer hebt op de wijze waarop je ex-partner haar/zijn nieuwe leven invult, ook niet wanneer er kinderen bij betrokken zijn.
Maak goed duidelijke afspraken hierover! Probeer de andere ouder niet te overtuigen van jouw gelijk (ook als je dat niet hebt) in welke situatie ook.
Dit is niet meer aan de orde sinds de scheiding.

Voor beide ouders; vraag naar de zorgen en wensen van de andere ouder betreffende de zorg over je kind en indien er gezamenlijk overleg nodig is, doe dit dan op een respectvolle manier naar de andere ouder toe. Besef dat veiligheid, liefde, aandacht en verzorging het belangrijkste is wat een kind nodig heeft.
Investeer is een goede ouder-band met elkaar!

Herken je deze situatie, of ben je bezorgd hierover? Neem contact met me op

Diny Braak,

Schip-mediator
MFN / ADR gecertificeerd mediator

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

7 tips om respectvol te scheiden

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang het e-book “7 tips om respectvol te scheiden” direct in je inbox!

WIL JIJ JE MISLUKTE RELATIE VERANDEREN IN EEN SUCCESVOLLE SCHEIDING?

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang het e-book “Echtscheidingen in het algemeen” direct in je inbox!