Diny Mediation | Over mij
99
page-template-default,page,page-id-99,ajax_leftright,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.0.1,smooth_scroll,fade_push_text_right,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

Diny Braak, Register mediator

Mediationverbindt is opgestart door Diny Braak-van den Blink, gecertificeerd mediator.

Haar jarenlange ervaring als zelfstandig ondernemer en haar passie en betrokkenheid om
Mensen weer/opnieuw met elkaar in verbinding (rapport) te brengen zodat “oud zeer” veranderd
In “wederzijds respect en begrip” en partijen zich weer met een nieuwe frisse blik op de toekomst
Kunnen richten, heeft haar doen besluiten om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan.
Diny is gedreven om mensen weer te doen geloven in hun zelfoplossend vermogen.

Een mediation is succesvol als de uitkomst voor beide cliënten acceptabel is en de oplossing geheel uit hen zelf is gekomen

Betekenis van de Mediator

Mediator is een neutraal iemand die d.m.v. interventies en gesprekstechnieken twee of meer personen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een wederzijdse oplossing te komen.
Mediators zijn vooral waardevol als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandelingen tussen cliënten belemmerd wordt door wederzijds gebrek aan vertrouwen of als er sprake is van een escalatie.
Ook wanneer cliënten kwaad of beledigd zijn, en niet langer meer met de andere partij willen praten, kan de Mediator helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Rol van de Mediator

Onafhankelijk, neutraal en onpartijdig. De Mediator heeft geen belang bij de uitkomst van de Mediation en ook geen oordeel/mening over de inhoud ervan. Ook heeft de Mediator geen voorkeur voor cliënten en zorgt ervoor dat de sessies plaatsvinden in een veilige omgeving.

Een goede Mediator zal voortdurend letten op een zo evenwichtig mogelijke machtsbalans.
Het mediation-gesprek verloopt via een structuur, het begint met ondertekenen van de Mediationovereenkomst. De Mediator begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat elke cliënt zijn standpunt naar voren kan brengen.

Dit doe ik door

• Inzicht in het eigen gedrag te laten krijgen en om inzicht in het gedrag van de andere cliënt te bevorderen, de Mediator stimuleert dus zelfinzicht en inzicht in het proces.
• Inzichtelijk te maken op welke wijze cliënten die in een geschil verwikkeld zijn met elkaar communiceren.
• Cliënten helderheid te laten verschaffen waaruit het geschil echt bestaat en welke belangen er daadwerkelijk bij hen spelen.

Als duidelijk is waar het geschil precies om draait en als helder is geworden welke belangen er bij elk van de cliënten spelen, begeleidt de mediator hen bij het zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar/acceptabel is.
De Mediator stimuleert cliënten daarbij in het bedenken van zoveel mogelijk alternatieven.
Is de oplossing daar, dan (kan) schriftelijk worden vastgelegd hoe cliënten hun geschil wensen op te lossen. Deze afspraken worden vastgelegd (indien gewenst) in een vaststellingsovereenkomst die door beide cliënten wordt ondertekend.
Deze overeenkomst is juridisch bindend, dus cliënten dienen zich hieraan te houden.

De mediator werkt op basis van een uurtarief, cliënten maken afspraken over de verdeling van de kosten van de mediation, en eventuele bijkomende kosten, zoals b.v. huur kantoorruimte etc.
Hierover worden van te voren duidelijke afspraken gemaakt.

Gespecialiseerd in:

• Familie-mediator
• Kindercoach
• Scheidingscoach
• aangesloten bij Succesvol Scheiden Nederland,

De snelste weg naar een conflict oplossing?